Edukacinės programos “Duonos kepimas”, “Užgavėnės”, “Velykų papročiai”, “Kas turi ragą, tam nereikia botago”, “Žvakių liejimas” ir aukštaitiškos vaišės etnografinėje sodyboje. Arklio muziejus. Puntuko akmuo. Laimės žiburys – J.Biliūno kapas.

Siaurojo geležinkelio muziejus (iki spalio pabaigos ir nuo balandžio 1d.). Galimybė pasivažinėti drezina.

Pasirinkę programą “Kas turi ragą, tam nereikia botago” mokysis skudučiuoti, pūsti ragus, lumzdelius, susipažins su senaisiais ganymo papročiais. “Piemenų baliuje” skanaus raguolių, pečiuje keptos “pautienės”.

Išanksto suderinus, Siaurojo geležinkelio muziejaus lankymą galima keisti į J.Biliūno muziejaus arba A.Vienuolio muziejaus, A.Baranausko klėtelės ir S.Petraškos smėlio piešinių ekspozicijos, Angelų muziejaus lankymą.

Galimas apsilankymas Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyboje. Senovinėje gryčioje – muziejuje patys atidarysite išsaugotą 19-to amžiaus lietuviškų knygų slėptuvę, išgirsite pasakojimą apie bebaimį Stanislovą Didžiulį ir kitus Lietuvos knygnešius. Susipažinsite su Liudvikos Didžiulienės – Žmonos kūriniais, vaišinsitės pyragu, keptu pagal jos knygos “Lietuvos gaspadinė” receptą, semsitės lietuvos tautosakos lobyno turtų, mergaitės pasimokys rišti nuometą.

Anykščiuose veikia vasaros rogučių trasa. Nors ir vadinasi “vasaros”, trasa veikia ištisus metus, saulei šviečiant, lyjant ar sningant.

Trasos ilgis daugiau nei 300 metrų. Maksimalus nusileidimo rogutėmis greitis – 40 klilometrų per valandą.

Kainos

Vaikams iki 14m.

1 nusileidimas – 1,5 €, 4 nusileidimai – 5 €, 10 nusileidimų – 10 €

Vyresniems nei 14m. asmenims

1 nusileidimas – 2 €, 4 nusileidimai – 7 €, 10 nusileidimų – 15 €

Nuo rugsėjo iki spalio vidurio kviečia kukurūzų labirintas. Jis veiks nuo rugpjūčio vidurio iki spalio pabaigos.
Tuo laikotarpiu bus galima pasirinktą programos dalį keisti į paklaidžiojimą kukurūzų labirintu (2,5 €/moksleiviui, 3,5 €/suaugusiam).

Labirintas savo forma yra panašus į Pasagą, kuri yra Arklio muziejaus simbolis.

Daugiau informacijos tel. 868773845 arba el. paštu keliones@banelituras.lt

Komentarai