Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių – muziejuje patys atidarysite išsaugotą 19-to amžiaus lietuviškų knygų slėptuvę, išgirsite pasakojimą apie bebaimį Stanislovą Didžiulį ir kitus Lietuvos knygnešius. Susipažinsite su Liudvikos Didžiulienės – Žmonos kūriniais, vaišinsitės pyragu, keptu pagal jos knygos “Lietuvos gaspadinė”receptą, semsitės Lietuvos tautosakos lobyno turtų, mergaitės pasimokys rišti nuometą.

Kelionėje taip pat galima aplankyti:

  • Arklio muziejų. Puntuką. Laimės žiburį – J.Biliūno kapą.
  • Siaurojo geležinkelio muziejų (nuo balandžio 1d. iki slapio 1d).
  • J.Biliūno arba A.Vienuolio muziejų,
  • A.Baranausko klėtelę
  • S.Petraškos smėlio piešinių ekspoziciją.

Dalyvauti edukacinėse programose programos:

  • “Duonos kepimas”,
  • “Velykų papročiai”,
  • “Kas turi ragą, tam nereikia botago”,
  • “Žvakių liejimas” etnografinėje sodyboje.

Anykščiuose veikia vasaros rogučių trasa. Nors ir vadinasi “vasaros”, trasa veikia ištisus metus, saulei šviečiant, lyjant ar sningant. Trasos ilgis daugiau nei 300 metrų. Maksimalus nusileidimo rogutėmis greitis – 40 klilometrų per valandą.

Daugiau informacijos tel. 868773845 arba el. paštu keliones@banelituras.lt

Komentarai