Apsilankymas Kaliausių fabrikėlyje Žagarėje ant Švėtės upės kranto.
Išgirsite Žagarės Kaliausės istoriją. Pasisiūsite savo mažą kaliausytę.

Pažintis su Šiaurės Lietuvos miesteliu, kurio istorija siekia daugiau nei 800 metų. Jau 1198m. čia stovėjo žiemgalių pilis Raktuvė – kunigaikščio Žvelgaičio sostinė.
Žagarė puikuojasi Naryškinų dvaru su parku ir žirgynu.
Turi miestelis ir keistenybę – Puodų namą.
Daug čia gyvena įdomių žmonių – ir juostas rišančių, ir liaudies dainas dainuojančių, ir tortus, bandeles kepančių, ir akordeoną ar kanklikes virkdančių, ir žoliautojų ir t.t.

Taigi, derinant iš anksto, galima parengti programą pagal JŪSŲ norus ir galimybes.

Trumpinant programą Žagarėje, galima lankyti vieną iš pakeliui esančių objektų:
Burbiškių dvaras, Kleboniškių etnografinis kaimas, Kryžių kalnas ir Pranciškonų vienuolynas, Aušros, dviračių muziejus, Frenkelio dvaras, Ugniagesių muziejus Šiauliuose.

Daugiau informacijos tel. 868773845 arba el. paštu keliones@banelituras.lt

Komentarai